Hakkımızda

31 Ağustos 1988 yılında kurulan derneğimiz, ülkemizdeki tüm teknik elemanları bir çatı altında toplamayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür. TEKDER kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya serbest olarak mimar, mühendis, teknisyen ve tekniker sıfatıyla çalışan, mesleki ve manevi değerlerini önemseyen, aralarında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, mesleki bilgi, görgü ve kültürlerini artırmak, ülkelerine mesleklerindeki başarılarıyla yararlı olan insanlar yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini düzenler ve yürütür.

Teknik Elemanlar Derneği üyelerimizin ve üyemiz olmayan teknik elemanların birbiriyle tanışması, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için önemli bir fonksiyon icra etmektedir. TEKDER, toplumun genel refahını yükseltmeyi amaç edinen, ülke ekonomisine ve kültürüne katkıda bulunan, takım çalışmasını ve toplam kalite yönetimini benimseyen bir anlayışla ülkenin hizmetindedir. Devlet kademelerinde, özel sektörde ve eğitim kurumlarında görev yapan üyelerimiz görev aldıkları her alanda; dürüstlük, açıklık, sürekli gelişme, yardımlaşma bilinci gibi temel ilkeleri mihenk taşı olarak kabul etmektedir. Varlığının ve geçmişiyle bağlarının anlamını idrak etmiş kuşaklar geleceğin medeniyet projelerini insanlığın hizmetine sunacaktır.

TEKDER, üyelerinin mesleki dayanışmalarını sağlamanın yanında, temel konularda ülkemizin geleceğine dönük plan, proje, toplantı ve eğitim seminerleri ile de bir kaynaşma ve dayanışma ortamı sağlamaktadır. Ülke problemlerine duyarlı, akıl ve bilimin öncülüğünde proje üreten ve destekleyen, günlük politikalardan ve politik çıkarlardan uzak bir sivil toplum örgütü hem üyelerinin hem de ülke halkının mutluluğu olacaktır.

Teknik Elemanlar Derneğimiz; ülke kalkınmasında önemli rol üstlenen Teknik Elemanların akademik bilgilerinin geliştirilip-pekiştirilmesi, güncel bilgi tecrübelerle donanımının sağlanması ve yeni teknolojik gelişmelerden haberdar edilmesi yönündeki faaliyetlerine önem vermektedir. Genel merkezi Ankara’da bulunan Teknik Elemanlar Derneği’nin Türkiye genelinde 12 ilde şubesi bulunmaktadır.TEMEL DEĞERLERİMİZ
 Meslekte ve Teknolojide Ahlak anlayışı ve Dürüstlük
 Temel hak ve hürriyetlerin yayılması için Özgür Düşünce
 Milli ve manevi değerlere sahip çıkmak
 İnsana hizmet için hizmette Kalite
 Üretimde, tüketimde, iş organizasyonlarında insanın korunması


HEDEFLERİMİZ
Misyonu doğrultusunda kuruluş ve organizasyon yapısını oluşturarak faaliyet yapmak
Üyelerimizi mesleklerinde saygın konuma gelecekleri eğitim ve bilgi donanımlarını vermek ve teknolojinin mimarları yapmak
Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek, takip edilen teknolojileri ülke sathında geliştirmek, Uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerini organize etmek ve yürütmek
Üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında köprü oluşturarak teorik ile pratiği buluşturmak, Akademik çalışma konularının ülke problemlerinin çözümüne yönelik olmasını sağlamak
Meslek odalarında dernek üyelerimizin etkin katılımcılığını sağlamak
Üyeler arasında dayanışmada, işbirliğinde ve bilgi alışverişinde bulunmak
Bir teknoloji enstitüsü gibi üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortak projeler üretmek, Araştırma-Geliştirme teknoloji çalışmaları yürüten AR-GE enstitüleri açmak ve işletmek, teknik eğitim ile ilgili yeni modeller geliştirmek