• Hakkımızda

  31 Ağustos 1988 yılında kurulan derneğimiz, ülkemizdeki tüm teknik elemanları bir çatı altında toplamayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür. TEKDER kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya serbest olarak mimar, mühendis, teknisyen ve tekniker sıfatıyla çalışan, mesleki ve manevi değerlerini önemseyen, aralarında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, mesleki bilgi, görgü ve kültürlerini artırmak, ülkelerine mesleklerindeki başarılarıyla yararlı olan insanlar yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini düzenler ve yürütür.

   

  Teknik Elemanlar Derneği üyelerimizin ve üyemiz olmayan teknik elemanların birbiriyle tanışması, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için önemli bir fonksiyon icra etmektedir. TEKDER, toplumun genel refahını yükseltmeyi amaç edinen, ülke ekonomisine ve kültürüne katkıda bulunan, takım çalışmasını ve toplam kalite yönetimini benimseyen bir anlayışla ülkenin hizmetindedir. Devlet kademelerinde, özel sektörde ve eğitim kurumlarında görev yapan üyelerimiz görev aldıkları her alanda; dürüstlük, açıklık, sürekli gelişme, yardımlaşma bilinci gibi temel ilkeleri mihenk taşı olarak kabul etmektedir. Varlığının ve geçmişiyle bağlarının anlamını idrak etmiş kuşaklar geleceğin medeniyet projelerini insanlığın hizmetine sunacaktır.

   

  TEKDER, üyelerinin mesleki dayanışmalarını sağlamanın yanında, temel konularda ülkemizin geleceğine dönük plan, proje, toplantı ve eğitim seminerleri ile de bir kaynaşma ve dayanışma ortamı sağlamaktadır. Ülke problemlerine duyarlı, akıl ve bilimin öncülüğünde proje üreten ve destekleyen, günlük politikalardan ve politik çıkarlardan uzak bir sivil toplum örgütü hem üyelerinin hem de ülke halkının mutluluğu olacaktır.

   

  Teknik Elemanlar Derneğimiz; ülke kalkınmasında önemli rol üstlenen Teknik Elemanların akademik bilgilerinin geliştirilip-pekiştirilmesi, güncel bilgi tecrübelerle donanımının sağlanması ve yeni teknolojik gelişmelerden haberdar edilmesi yönündeki faaliyetlerine önem vermektedir. Genel merkezi Ankara’da bulunan Teknik Elemanlar Derneği’nin Türkiye genelinde 12 ilde şubesi bulunmaktadır.

   

  MİSYONUMUZ

  İnsanlığın işini manevi ve maddi boyutlarda kolay kılmak ve ileri teknolojileri insalığın hizmetine sunmakta öncü rol üstlenmek.

  Tekderin tüm hedef ve faaliyetleri insana hizmet anlayışı’nı benimser. Tekder sosyal ve teknik sahada insanı merkeze alır. Her icraatının sonucunda insanlığın huzur ve mutluluk bulmasını bekler.

   

  VİZYONUMUZ

  Tekder Türkiye’de ve dünyada söz sahibi, mesleki konularda üstün bilgi ve beceriye sahip teknik elemanların birlikteliğini sağlamak için vardır. Üretimde, tüketimde, iş organizasyonlarında “insanın” en önemli değer olduğu bilincini yaygınlaştırmak için çalışır.

  Tekder bilim ve teknolojiyi insanlığı tehdit unsuru değil, refahını sağlayan hizmet pozisyonuna oturtmak için Sosyal, Kültürel ve Mesleki birlikteliği sağlayacak kardeşlik hukukunun gözetildiği teknik elemanlar yapısını oluşturarak toplum hayatına yön vermek şeklinde vizyonunu belirlemiştir.

   

  TEMEL DEĞERLERİMİZ

  •  Meslekte ve Teknolojide Ahlak anlayışı ve Dürüstlük
  •  Temel hak ve hürriyetlerin yayılması için Özgür Düşünce
  •  Milli ve manevi değerlere sahip çıkmak
  •  İnsana hizmet için hizmette Kalite
  •  Üretimde, tüketimde, iş organizasyonlarında insanın korunması

   

  HEDEFLERİMİZ

  • Misyonu doğrultusunda kuruluş ve organizasyon yapısını oluşturarak faaliyet yapmak
  • Üyelerimizi mesleklerinde saygın konuma gelecekleri eğitim ve bilgi donanımlarını vermek ve teknolojinin mimarları yapmak
  • Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek, takip edilen teknolojileri ülke sathında geliştirmek, Uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerini organize etmek ve yürütmek
  • Üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında köprü oluşturarak teorik ile pratiği buluşturmak, Akademik çalışma konularının ülke problemlerinin çözümüne yönelik olmasını sağlamak
  • Meslek odalarında dernek üyelerimizin etkin katılımcılığını sağlamak
  • Üyeler arasında dayanışmada, işbirliğinde ve bilgi alışverişinde bulunmak
  • Bir teknoloji enstitüsü gibi üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortak projeler üretmek, Araştırma-Geliştirme teknoloji çalışmaları yürüten AR-GE enstitüleri açmak ve işletmek, teknik eğitim ile ilgili yeni modeller geliştirmek